Premantura

18.07.2020

Na poloostrově Kamenjak je jen jedno městečko, Premantura. Městečko leži. v nejsevernější části poloostrova a tvoří jakousi bránu na Kamenjak. Dominantou Premantury je 27m vysoká věž kostela. Původní název Premantury byl Promunturium Pulaticum (Pulský mys), později Promontore o’Istra (Istrijský mys). Odedávna se jednalo o strategicky významné místo a archeologické nálezy hovoří o rozkvětu v prehistorické době a zejména v antice. Ve středověku patřila tato oblast k Pule a v 15. a 16. století byla po epidemii moru opuštěna. první pokusy Benátčanů o znovuosídlení z roku 1561 selhaly. Ale již roku 1585 se zde usídlilo 8 rodin ze Zadaru, otečenci před Osmany. V tomto roce bylo vytvořeno jádro současné Premantury. Už v roce 1628 tu žilo ve 28 domech 200 obyvatel. V roce 2011 měla Premantura 863 stálých obyvatel a  navštívilo ji 61 tisíc turistů!